Nowy koszyk 0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

Polityka prywatności PREMA SA

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Prema S.A. oraz sposób ich przetwarzania.

Właścicielem serwisu jest Prema S.A. Prema S.A. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały bezpieczne i prywatne. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

 1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Prema S.A.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie.
  3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowulny, a ich przetwarzanie następuje w celu realizacji przepisów prawa, umowy oraz na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Prema S.A.
 2. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy
  1. Prema S.A. zbiera tylko te dane osobowe użytkowników (imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres e-mail), które od nich otrzyma. Użytkownik może udostępnić nam swoje dane wypełniając formularzy kontaktowych. Przekazywanie danych jest konieczne do utworzenia profilu użytkownika. Ochrona danych pulega między innymi na tworzeniu profilu i logowaniu poprzez protokół szyfrowany SSL. Hasło do Profilu przechowywane jest na serwerze w formie zaszyfrowanej z unikalnym kluczem szyfrowania. Wszelkie informacje na temat użytkownika przechowywane są ze szczególną dbałością o ich bezpieczeństwo.
  2. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Prema S.A.
   2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać na adres: ado@prema.com.pl
  4. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące pulityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane bezpośrednio do Prema S.A., adres e –mail: ado@prema.com.pl
 3. Udostępnianie danych
  1. Dane zebrane w formularzach rejestrowych nie są przekazywane innym podmiotom i wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi serwisu. Prema S.A. nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Prema S.A. Dane osobowe zgromadzone przez Prema S.A. mogą być udostępnione:
   1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
  2. Prema S.A. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  3. Prema S.A. zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwulone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
  4. Prema S.A. ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników serwisów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
  5. Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Aktualizacje niniejszej informacji o prywatności
  1. ?Niniejszą informację o prywatności możemy zmieniać lub aktualizować w miarę potrzeb i bez uprzedniego powiadomienia. w informacji będzie podana data jej wejścia w życie. W przypadku uwag czy wątpliwości związanych z pulityką prywatności zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisząc na adres: ado@prema.com.pl
 5. Polityka cookies
  1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
  2. Prema S.A. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej.
  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  Administrator Danych Osobowych